ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.25.1.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-26 14:11:34 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-26 14:16:11 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 26.09.2017r.
BiZP. 6733.2.25.1.2017jss 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO   
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1257.) oraz z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz.U.2017.1073.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Elżbiety Walentynowicz projektanta w zakładzie “EWA ELEKTRYK” występujacego z pełnomocnictwa “ENEA” Operator Sp. z o. o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (adres do korespondencji; Rejon Dystrybucji Świebodzin ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin), o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa linii kablowej nn 0,4kV o długości ok. 10m na działce nr 36/1 obręb 0020 Wilkowo gm. Świebodzin  do zasilania w energię obiektu projektowanego na dz. 35/67".    
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 14:11:34
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 14:16:11
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 14:16:11
Artykuł był wyświetlony: 72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu