ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-19 07:40:57 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-19 07:49:47 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 19 grudnia 2017r.
BiZP.6721.3.1.2017.UC  
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin,na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową 
oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzinie uchwały nr XXXVI/538/2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową.   
 
Obszar opracowania dotyczy terenu położonego w Świebodzinie na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową oraz na zachód od publicznej drogi gminnej nr 103652F i obejmuje działki o nr ewid. 204/33, 204/34, 204/36, 204/39, 204/40, 204/41, 204/42, 204/37, 204/43 oraz części działek o nr ewid. 209 i 220/4 w pierwszym obrębie miasta Świebodzin. Granice obszaru opracowania określone zostały na załączniku graficznym do w w/w uchwały, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 (pokój nr 50) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (http://bip.swiebodzin.eu/, zakładka „Prawo lokalne”). 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w terminie do dnia 19 stycznia 2018r. 
 
Stosownie do art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu w/w planu miejscowego, w ramach której sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 50) w godzinach pracy urzędu. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 19 stycznia 2018r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin); ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 50) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świebodzina.
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
Link do uchwały nr XXXVI/538/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową:
http://bip.swiebodzin.eu/akty/205/5655/w_sprawie_przystapienia_do_sporzadzenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_0D_0Adla_terenu_polozonego_w_pierwszym_obrebie_miasta_Swiebodzin_2C_na_polnoc_od_skrzyzowania_ul__Zachodniej_z_ul__Lukowa/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 07:40:57
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 07:49:47
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 07:49:47
Artykuł był wyświetlony: 308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu