ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.33.1.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-20 13:01:21 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-20 13:06:10 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 20.12.2017r.
BiZP.6733.2.33.1.2017.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO     
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – kpa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu, na wniosek inwestora - Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie), postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.  „Budowa 2. rowów melioracyjnych na części dz. nr 40 i 43/1 obręb 22.Podlesie  odprowadzających wody opadowe i roztopowe z drogi dz. nr 30/2 do rowu przy drodze dz. nr 47”.    
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-12-20 13:01:21
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-12-20 13:06:10
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-12-20 13:06:10
Artykuł był wyświetlony: 405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu