ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.1.34.1.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-21 13:04:11 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-21 13:05:57 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 21.12.2017r.
BiZP.6733.1.34.1.2017.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO   
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1073.) zawiadamiam mieszkańców miasta i Gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora HILLWOOD POLSKA SP Z O.O. , w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje pani Katarzyna Kamińska o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora z osadnikiem i bypassem zakończonego wylotem betonowym w rowie R-7 o długości około 660m, przebudowa kanalizacji sanitarnej o długości około 260m wraz z studniami, oraz budowa sieci wodociągowej o długości około 250m na działkach nr 331/22; 331/24; 257/2; 260, 323/2 i 324 obręb 01.Świebodzin".    
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-12-21 13:04:11
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 13:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-12-21 13:05:57
Artykuł był wyświetlony: 387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu