ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta organizacji pozarządowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-11 11:37:41

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-28 13:29:07

Oferta Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Słabowidzących z Powiatu Świebodzińskiego

Świebodzin, 2019-03-28
 
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Słabowidzących z Powiatu Świebodzińskiego z siedzibą w Świebodzinie na realizację zadania publicznego obejmującego działania w  zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. Granice mojego wzroku nie oznaczają granic mojego świata.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 
 

 

Załączniki

  • oferta (PDF, 949.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-03-28 13:29:55 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-28 13:29:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-03-28 13:26:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-03-28 13:29:07
Wprowadził informację do BIP: Marta Mazur Data udostępnienia informacji: 2019-03-28 13:30:06
Osoba, która zmieniła informację: Marta Mazur Data ostatniej zmiany: 2019-03-28 13:30:06
Artykuł był wyświetlony: 949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-28 10:09:58

Oferta Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego " Cantores"

Świebodzin, 2019-03-25
OKS.525.07.2019.MM1
 
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „ Cantores” z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania publicznego obejmującego działania w  zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Peregrynacje 2019.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 

Załączniki

  • oferta (PDF, 4.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-03-28 10:11:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-28 10:10:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-03-21 10:06:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-03-28 10:09:58
Wprowadził informację do BIP: Marta Mazur Data udostępnienia informacji: 2019-03-28 10:11:32
Osoba, która zmieniła informację: Marta Mazur Data ostatniej zmiany: 2019-03-28 10:11:32
Artykuł był wyświetlony: 935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta Fundacji " Pomoc i Nadzieja"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-18 12:38:43

Oferta Fundacji " Pomoc i Nadzieja"

Świebodzin, 2019-03-18
 
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 15 marca 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Fundacji „ Pomoc i Nadzieja” z siedzibą w Świebodzinie na realizację zadania publicznego obejmującego działania w  zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób pn. Wielkanoc pod Ratuszem.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 
Burmistrz Świebodzina
Tomasz Sielicki

Załączniki

  • oferta (PDF, 4.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-03-18 12:39:40 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-18 12:38:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-03-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 12:38:43
Wprowadził informację do BIP: Marta Mazur Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 14:24:41
Osoba, która zmieniła informację: Marta Mazur Data ostatniej zmiany: 2019-03-18 14:24:41
Artykuł był wyświetlony: 1245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Druki do pobrania obowiązujące od 01 marca 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-11 12:30:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 12:29:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 12:30:58
Wprowadził informację do BIP: Marta Mazur Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 12:36:08
Osoba, która zmieniła informację: Marta Mazur Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 12:36:08
Artykuł był wyświetlony: 1537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Joker

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 12:19:25

oferta

 

 
Świebodzin, 2019-02-27
 
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „ Joker” z siedzibą w Nowym Dworku 46 na realizację zadania publicznego obejmującego działania w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Grupa Wsparcia dla Osób Dotkniętych Problemem Współuzależnienia.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 
 
II Z-ca Burmistrza
Mikołaj Tomaszyk

Załączniki

  • oferta (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-02-28 12:20:27 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 12:19:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 12:17:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 12:19:25
Wprowadził informację do BIP: Marta Mazur Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 12:21:14
Osoba, która zmieniła informację: Marta Mazur Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 12:21:14
Artykuł był wyświetlony: 1877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta Stowarzyszenia " Nasza Wieś Tradycja- Przyszłość"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 12:15:25

Oferta organizacji pozarządowej


 
Świebodzin, 2019-02-27
 
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „ Nasza Wieś Tradycja- Przyszłość” na realizację zadania publicznego obejmującego działania w  zakresie upowszechniania działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.  Pchli Jarmark w Świebodzinie.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 
 
II Z-ca Burmistrza
Mikołaj Tomaszyk
 

Załączniki

  • oferta (PDF, 635.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-02-28 12:16:49 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 12:15:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 12:12:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 12:15:25
Wprowadził informację do BIP: Marta Mazur Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 12:17:01
Osoba, która zmieniła informację: Marta Mazur Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 12:22:04
Artykuł był wyświetlony: 1863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta organizacji pozarządowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-08 10:01:29

Oferta organizacji pozarządowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-08 09:56:06

Oferta organizacji pozarządowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-08 09:48:25

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu