ˆ

Gospodarka odpadami

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o obowiązkach gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-10-14 11:11:19 Informacja ogłoszona dnia 2014-10-14 11:14:49 przez Paulina Banachowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poziomy recyklingu
Informacja o obowiązkach gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
 
Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym m. in. podaje wartości osiągniętych poziomów recyklingu.
I. Gminy muszą w kolejnych latach osiągać wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
12
14
16
18
20
30
40
50
Poziom osiągnięty przez Gminę ŚWIEBODZIN
4,95
 16,24
49,92 
22 
 
 
 
 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Świebodzin osiągnęła poziom
22 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 16 %.
 
 
 
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30
36
38
40
42
45
50
60
70
Poziom osiągnięty przez Gminę ŚWIEBODZIN
-
100 
100 
 64
 
 
 
 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Świebodzin osiągnęła poziom 64 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 40 %.
 
 
 
II. Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy: 
Rok
2012
16 lipca 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
75
50
50
50
45
45
40
40
35
Poziom osiągnięty przez Gminę ŚWIEBODZIN
58,83
7,57 
12,27 
 43
 
 
 
 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Świebodzin osiągnęła poziom
43 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Banachowska Data wytworzenia informacji: 2014-10-14 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Banachowska Data wprowadzenia do BIP 2014-10-14 11:11:19
Wprowadził informację do BIP: Paulina Banachowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-14 11:14:49
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Banachowska Data ostatniej zmiany: 2016-05-18 13:27:23
Artykuł był wyświetlony: 1610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu