ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5641 2007-11-29 plany zagospodarowania przestrzennego przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie XIV/176/07 Obowiązujący
5642 2007-11-29 budżet współdziałania Gminy Świebodzin z Województwem Lubuskim w przygotowaniu inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678 do km 39+333” XIV/175/07 Obowiązujący
5643 2007-11-29 nieruchomości zmiany uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem i dzierżawę będących własnością Gminy Świebodzin XIV/174/07 Zmieniony
5644 2007-11-29 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym XIV/173/07 Obowiązujący
5645 2007-11-29 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste XIV/172/07 Obowiązujący
5646 2007-11-29 nieruchomości zbycia gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ul. Marynarskiej 1 XIV/171/07 Obowiązujący
5647 2007-11-29 nieruchomości oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy Placu Wolności XIV/170/07 Obowiązujący
5648 2007-11-29 nieruchomości nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 575/16 o pow. 0,2414 ha, położonej w obrębie wsi Witosław będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych XIV/169/07 Obowiązujący
5649 2007-11-29 podatki i opłaty ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału XIV/168/07 Obowiązujący
5650 2007-11-29 nieruchomości udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XIV/167/07 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu