ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świebodzin na rok 2018. XLII/647/2018 Obowiązujący
62 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Wilkowo nieodpłatną służebnością gruntową XLII/646/2018 Obowiązujący
63 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych XLII/645/2018 Obowiązujący
64 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XLII/644/2018 Obowiązujący
65 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Zachodniej XLII/643/2018 Obowiązujący
66 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia nienaruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Zachodniej XLII/642/2018 Obowiązujący
67 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin XLII/641/2018 Obowiązujący
68 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Świebodzin jest organem prowadzącym XLII/640/2018 Obowiązujący
69 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony XLII/639/2018 Obowiązujący
70 2018-04-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim XLII/638/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu