ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-13 Zarządzenia Burmistrza W sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. 18/B/2018 Obowiązujący
2 2018-12-10 Zarządzenia Burmistrza W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin. 15/B/2018 Obowiązujący
3 2018-12-10 Zarządzenia Burmistrza W sprawie powołania komisji przetargowej. 13/B/2018 Obowiązujący
4 2018-12-10 Zarządzenia Burmistrza W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2018 rok. 14/B/2018 Obowiązujący
5 2018-12-07 Zarządzenia Burmistrza W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 198/44, położonej na os. Widok z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 12/B/2018 Obowiązujący
6 2018-12-07 Zarządzenia Burmistrza W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 151/7 położonej w Chociulach. 11/B/2018 Obowiązujący
7 2018-12-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie : wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie II.10.2018 Obowiązujący
8 2018-12-07 Zarządzenia Burmistrza W sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie garażowo – składowe. 10.B/2018 Obowiązujący
9 2018-12-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie : ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie. II.9.2018 Obowiązujący
10 2018-12-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Świebodzina II.8.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin