ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.26.3.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-03 08:05:34 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-03 08:07:01 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.10.2017r.
BiZP.6733.2.26.3.2017.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 10 § 1. i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2017.1257 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Gminy Świebodzin (prowadzi Wydz. Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Świebodzin) o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Utwardzenie drogi i budowa 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na części działki nr 202/1 i 88 obr. 0017.Rudgerzowice Gm. Świebodzin”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.     
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienie projektu decyzji z zarządcą dróg gminnych (opinia pismo z dnia 28.09.2017r. znak: BiZP.0124.1.218.2017.PW) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi gminnej jak i w pasie drogi. 
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BIZP w godzinach urzędowania w terminie do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać.
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 08:05:34
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 08:07:01
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-10-03 08:07:01
Artykuł był wyświetlony: 440 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin