ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 26/CP-I/2017 dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-04 15:04:28 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-04 15:08:33 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 04.10.2017r.
BiZP.6733.1.25.4.2017.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 10 § 1. i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Waldemara Olczak występującego z pełnomocnictwa "SECO/WARWICK" S.A o wydaniu w dniu 04.10.2017r. decyzji nr 26/CP-I/2017 dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: “Montaż kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV zasilającą z-d przemysłowy wraz z powiązaniami kablowymi 15kV i 0,4kV na dz. nr 94/25; 95/7; 94/19 i 951/2 obr. 03.Świebodzin ul. Sobieskiego 8”. 
 
Zgodnie z art. 129 § 2 w/w ustawy k.p.a. stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).      
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2017-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2017-10-04 15:04:28
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-10-04 15:08:33
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-10-04 15:08:33
Artykuł był wyświetlony: 319 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin