ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.1.32.1.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-20 13:07:06 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-20 13:08:38 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 20.12.2017r.
BiZP.6733.1.32.1.2017.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO   
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1073.) zawiadamiam mieszkańców miasta i Gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Pana Rafała Grzywacz, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje pan Edward Ciechanowicz o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami o łącznej długości około 500m  i sieci kanalizacji cisnieniowej z przepompowną o długości około 30m na dz. nr 317; 150/2 i 318 obręb 16.Rozłogi i działkach nr 325/3 do 325/16 obręb 04.Świebodzin z włączeniem do istniejacej kanalizacji miejskiej cisnieniowej ”.
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-12-20 13:07:06
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-12-20 13:08:38
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-12-20 13:08:38
Artykuł był wyświetlony: 522 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin