ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.4.1.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-07 14:14:19 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-07 14:15:54 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 07.03.2018r.
BiZP. 6733.2.4.1.2018.jss   
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO   
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 ze zm. j.t.) oraz z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2017.1257 j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Artura Mielcarek przedstawiciela firmy “Projektowanie i Nadzór Elektryczny” z siedzibą Nowa Dąbrowa, 64-200 Wolsztyn występujacego z pełnomocnictwa “ENEA” Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Świebodzin ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin), o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. “Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV o długości ok. 58m oraz złacza kablowo-poiarowego na działce nr 282/8 obręb 0012.Ługów Gm. Świebodzin  wraz z niezbędną infrastrukturą do zasilania w energię obiektu na dz.  Nr 282/3”.   
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 14:14:19
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 14:15:54
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 14:15:54
Artykuł był wyświetlony: 253 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin