ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500┼ 5712
Ogłoszenia i obwieszczenia 1958957
Konsultacje społeczne 19926
Gmina Świebodzin 378
Historia 6789
Charakterystyka Gminy 119599
Demografia 9809
Statut 11387
Informacje, regulaminy, strategie 25301
Władze Miasta i Gminy 45615
Oświadczenia Majątkowe 213956
Formularze 2980
Rada Miejska 336
Radni kadencji 2014 - 2018 32029
Projekty uchwał 301136
Komisje 17448
Interpelacje 807206
Dyżury radnych 20093
Ogłoszenia 155229
Protokoły z Sesji Rady 108524
Protokoły Komisji 73363
Biuro 12541
Młodzieżowa Rada Miejska 6883
Protokoły z sesji 4187
Świebodzińska Rada Seniorów 1362
Gminne jednostki organizacyjne 260
Świebodziński Dom Kultury 52872
Ośrodek Sportu i Rekreacji 12356
Ośrodek Pomocy Społecznej 62598
Środowiskowy Dom Samopomocy 3750
Biblioteka Publiczna 12148
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 19939
Publiczne Przedszkole nr 1 11098
Publiczne Przedszkole nr 3 10759
Publiczne Przedszkole nr 4 11605
Publiczne Przedszkole nr 5 11432
Publiczne Przedszkole nr 6 10174
Publiczne Przedszkole nr 7 10033
Szkoła Podstawowa nr 1 14744
Szkoła Podstawowa nr 2 12872
Szkoła Podstawowa nr 3 13160
Szkoła Podstawowa nr 6 11239
Szkoła Podstawowa nr 7 10845
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 11297
Urząd Miejski 2197
Regulaminy 85156
Wydziały 196965
Wydział Finansowo-Budżetowy 24903
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 39070
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 24565
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych 17985
Wydział Organizacji i Nadzoru 12148
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 19241
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 63889
Środki unijne i krajowe 10480
LRPO na lata 2007-2013 6804
PROW na lata 2007-2013 9716
POiIŚ 2014-2020 742
RPO Lubuskie 2020 288
PROW Leader 14872
PROW małe projekty 6359
Kapitał Ludzki 3458
PO IG 2007-2013 3412
Ministerstwo Sportu 6532
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 5315
WFOŚiGW 6613
EWT 4813
Różne 9179
Konta bankowe Gminy 27403
Gminne jednostki pomocnicze 213
Zarządy osiedli 33085
Sołectwa 23458
Sołectwa 2015-2019 1167
Profilaktyka uzależnień 32010
Aktualności 1747
CPU 4198
Świetlica Inicjatyw Twórczych 4332
Spółki Gminne 275
ZWKiUK 34108
ŚTBS 18731
Organizacje pozarządowe 158421
Dotacje dla klubów sportowych 1619
Co i jak załatwić w urzędzie? 401197
Informacja o stanie załatwienia sprawy 7159
Informacje 5218
Plan gospodarki niskoemisyjnej 20162
Budżet Gminy 25694
Budżet 2018 1404
Budżet 2017 3160
Budżet 2016 5801
Budżet 2015 9771
Budżet 2013 8340
Budżet 2014 5667
Budżet 2012 9863
Budżet 2011 13461
Wykonanie budżetu 8006
Wykonanie budżetu - rok 2018 395
Wykonanie budżetu - rok 2017 2445
Wykonanie budżetu - rok 2016 4462
Wykonanie budżetu - rok 2015 5377
Wykonanie budzetu - rok 2014 8636
Wykonanie budzetu - rok 2013 11174
Wykonanie budżetu - rok 2011 20890
Wykonanie budzetu - rok 2012 11707
Wykonanie budżetu - rok 2010 25531
Wykonanie budżetu - rok 2009 12853
Wykonanie budżetu - rok 2008 9536
Wykonanie budżetu - rok 2007 5932
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8202
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1534
Budżet Obywatelski 7
BO 2019 517
BO 2018 7129
BO 2017 11322
BO 2016 5849
Gospodarka odpadami 123983
Świebodzińska Rodzina 3plus 13173

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 2819945
Informacja przestrzenna 21767
Zamówienia Publiczne 21160
Zamówienia > 30 000 € 162946
Zamówienia < 30 000 € 48567
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 5764
Plan postępowań o udzielenie zamówień 10811
Przetargi 455319
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 420400
Wykaz rejestrów publicznych 33439
Oferta inwestycyjna 31665
Wybory i referenda 22018
Wybory samorządowe 2018 4901
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 480
Wybory uzupełniające 2017 11095
Referendum ogólnokrajowe 2015 18329
Wybory ławników 10765
Wybory parlamentarne 2015 27944
Wybory samorządowe 2014 63876
Wybory Prezydenta 2015 16773
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 33530
Wybory parlamentarne 2011 49254
Wybory samorządowe 2010 45728
Wybory Prezydenta 2010 45369
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23860
Rejestr informacji o środowisku 235924
Archiwum 5899
Karty A 299410
Karty B 292926
Karty E 24251
Informacja o jakości wody 33354
Kąpieliska 2519
Udostępnianie informacji publicznej 29744
Petycje 6231
Ochrona Danych Osobowych 389
Portal Miejski 34434
Przydatne linki i programy 35400
Zespół redakcyjny 23796
O BIP 25636
Statystyki 18950
Rejestr zmian 1111847

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 18941

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin