ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500┼ 4593
Ogłoszenia i obwieszczenia 1689657
Konsultacje społeczne 16316
Gmina Świebodzin 363
Historia 5866
Charakterystyka Gminy 114600
Demografia 8862
Statut 10756
Informacje, regulaminy, strategie 24071
Władze Miasta i Gminy 43089
Oświadczenia Majątkowe 185683
Formularze 2283
Rada Miejska 336
Radni kadencji 2014 - 2018 28642
Projekty uchwał 249468
Komisje 16612
Interpelacje 706791
Dyżury radnych 18875
Ogłoszenia 144741
Protokoły z Sesji Rady 94049
Protokoły Komisji 52346
Biuro 11907
Młodzieżowa Rada Miejska 6003
Protokoły z sesji 2330
Świebodzińska Rada Seniorów 696
Gminne jednostki organizacyjne 245
Świebodziński Dom Kultury 50589
Ośrodek Sportu i Rekreacji 11605
Ośrodek Pomocy Społecznej 59023
Środowiskowy Dom Samopomocy 3183
Biblioteka Publiczna 11241
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 18653
Publiczne Przedszkole nr 1 10443
Publiczne Przedszkole nr 3 9979
Publiczne Przedszkole nr 4 10927
Publiczne Przedszkole nr 5 10020
Publiczne Przedszkole nr 6 9596
Publiczne Przedszkole nr 7 9393
Szkoła Podstawowa nr 1 13024
Szkoła Podstawowa nr 2 11673
Szkoła Podstawowa nr 3 11848
Szkoła Podstawowa nr 6 10460
Szkoła Podstawowa nr 7 10089
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 10138
Urząd Miejski 1147
Regulaminy 82120
Wydziały 181432
Wydział Finansowo-Budżetowy 22190
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 35568
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 22599
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych 16253
Wydział Organizacji i Nadzoru 10927
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 17651
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 58402
Środki unijne i krajowe 9727
LRPO na lata 2007-2013 5869
PROW na lata 2007-2013 8722
POiIŚ 2014-2020 134
RPO Lubuskie 2020 54
PROW Leader 13160
PROW małe projekty 5507
Kapitał Ludzki 2961
PO IG 2007-2013 2967
Ministerstwo Sportu 5647
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 4682
WFOŚiGW 5719
EWT 4174
Różne 7906
Konta bankowe Gminy 25156
Gminne jednostki pomocnicze 208
Zarządy osiedli 31572
Sołectwa 21325
Sołectwa 2015-2019 963
Profilaktyka uzależnień 31250
Aktualności 1505
CPU 3557
Świetlica Inicjatyw Twórczych 3701
Spółki Gminne 272
ZWKiUK 32390
ŚTBS 16389
Organizacje pozarządowe 136456
Dotacje dla klubów sportowych 744
Co i jak załatwić w urzędzie? 362503
Informacja o stanie załatwienia sprawy 6557
Informacje 4143
Plan gospodarki niskoemisyjnej 17505
Budżet Gminy 24701
Budżet 2018 611
Budżet 2017 2514
Budżet 2016 4509
Budżet 2015 8599
Budżet 2013 7807
Budżet 2014 5190
Budżet 2012 9135
Budżet 2011 12893
Wykonanie budżetu 7552
Wykonanie budżetu - rok 2017 1045
Wykonanie budżetu - rok 2016 3182
Wykonanie budzetu - rok 2014 7272
Wykonanie budzetu - rok 2013 10201
Wykonanie budżetu - rok 2015 4212
Wykonanie budzetu - rok 2012 10725
Wykonanie budżetu - rok 2011 19404
Wykonanie budżetu - rok 2010 24236
Wykonanie budżetu - rok 2009 12002
Wykonanie budżetu - rok 2008 8945
Wykonanie budżetu - rok 2007 5545
Uchwały i zarządzenia budżetowe 7741
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 965
Budżet Obywatelski 7
BO 2018 4398
BO 2017 9579
BO 2016 4450
Gospodarka odpadami 108443
Świebodzińska Rodzina 3plus 11681

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 2227145
Informacja przestrzenna 18792
Zamówienia Publiczne 15080
Zamówienia > 30 000 € 101412
Zamówienia < 30 000 € 34200
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 3640
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7513
Przetargi 386094
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 380476
Wykaz rejestrów publicznych 31442
Oferta inwestycyjna 29604
Wybory i referenda 21910
Wybory uzupełniające 2017 6838
Wybory parlamentarne 2015 24623
Referendum ogólnokrajowe 2015 15461
Wybory ławników 9675
Wybory samorządowe 2014 58377
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 21410
Wybory Prezydenta 2015 14809
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 31222
Wybory parlamentarne 2011 45363
Wybory samorządowe 2010 42401
Wybory Prezydenta 2010 41926
Rejestr informacji o środowisku 188310
Archiwum 5309
Karty A 258327
Karty B 250482
Karty E 21365
Informacja o jakości wody 27084
Kąpieliska 1282
Udostępnianie informacji publicznej 28270
Petycje 4109
Portal Miejski 32881
Przydatne linki i programy 33667
Zespół redakcyjny 22895
O BIP 24449
Statystyki 18277
Rejestr zmian 1013455

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 18389

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin