ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500┼ 5296
Ogłoszenia i obwieszczenia 1862834
Konsultacje społeczne 18463
Gmina Świebodzin 377
Historia 6454
Charakterystyka Gminy 117701
Demografia 9436
Statut 11147
Informacje, regulaminy, strategie 24849
Władze Miasta i Gminy 44516
Oświadczenia Majątkowe 203093
Formularze 2757
Rada Miejska 336
Radni kadencji 2014 - 2018 30692
Projekty uchwał 283055
Komisje 17129
Interpelacje 772188
Dyżury radnych 19705
Ogłoszenia 151779
Protokoły z Sesji Rady 103102
Protokoły Komisji 65612
Biuro 12292
Młodzieżowa Rada Miejska 6585
Protokoły z sesji 3454
Świebodzińska Rada Seniorów 1136
Gminne jednostki organizacyjne 250
Świebodziński Dom Kultury 51992
Ośrodek Sportu i Rekreacji 12079
Ośrodek Pomocy Społecznej 61125
Środowiskowy Dom Samopomocy 3558
Biblioteka Publiczna 11782
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 19494
Publiczne Przedszkole nr 1 10818
Publiczne Przedszkole nr 3 10450
Publiczne Przedszkole nr 4 11290
Publiczne Przedszkole nr 5 10862
Publiczne Przedszkole nr 6 9937
Publiczne Przedszkole nr 7 9773
Szkoła Podstawowa nr 1 14015
Szkoła Podstawowa nr 2 12368
Szkoła Podstawowa nr 3 12545
Szkoła Podstawowa nr 6 10966
Szkoła Podstawowa nr 7 10553
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 10836
Urząd Miejski 1656
Regulaminy 84070
Wydziały 190611
Wydział Finansowo-Budżetowy 24030
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 37626
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 23706
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych 17262
Wydział Organizacji i Nadzoru 11619
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 18641
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 61427
Środki unijne i krajowe 10191
LRPO na lata 2007-2013 6502
PROW na lata 2007-2013 9268
POiIŚ 2014-2020 538
RPO Lubuskie 2020 198
PROW Leader 14285
PROW małe projekty 6079
Kapitał Ludzki 3275
PO IG 2007-2013 3275
Ministerstwo Sportu 6256
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 5094
WFOŚiGW 6269
EWT 4602
Różne 8726
Konta bankowe Gminy 26597
Gminne jednostki pomocnicze 211
Zarządy osiedli 32478
Sołectwa 22629
Sołectwa 2015-2019 1108
Profilaktyka uzależnień 31765
Aktualności 1659
CPU 3962
Świetlica Inicjatyw Twórczych 4099
Spółki Gminne 273
ZWKiUK 33467
ŚTBS 17811
Organizacje pozarządowe 149988
Dotacje dla klubów sportowych 1233
Co i jak załatwić w urzędzie? 385686
Informacja o stanie załatwienia sprawy 6910
Informacje 4826
Plan gospodarki niskoemisyjnej 19121
Budżet Gminy 25368
Budżet 2018 1112
Budżet 2017 2953
Budżet 2016 5403
Budżet 2015 9405
Budżet 2013 8158
Budżet 2014 5509
Budżet 2012 9637
Budżet 2011 13240
Wykonanie budżetu 7839
Wykonanie budżetu - rok 2018 120
Wykonanie budżetu - rok 2017 1800
Wykonanie budżetu - rok 2016 3981
Wykonanie budżetu - rok 2015 5006
Wykonanie budzetu - rok 2014 8164
Wykonanie budzetu - rok 2013 10813
Wykonanie budżetu - rok 2011 20478
Wykonanie budzetu - rok 2012 11345
Wykonanie budżetu - rok 2010 25075
Wykonanie budżetu - rok 2009 12561
Wykonanie budżetu - rok 2008 9330
Wykonanie budżetu - rok 2007 5774
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8018
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1338
Budżet Obywatelski 7
BO 2018 6193
BO 2017 10764
BO 2016 5299
Gospodarka odpadami 117547
Świebodzińska Rodzina 3plus 12576

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 2634548
Informacja przestrzenna 20549
Zamówienia Publiczne 18611
Zamówienia > 30 000 € 139460
Zamówienia < 30 000 € 42156
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 4883
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9550
Przetargi 428754
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 407851
Wykaz rejestrów publicznych 32760
Oferta inwestycyjna 30847
Wybory i referenda 21982
Wybory samorządowe 2018 1290
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 271
Wybory uzupełniające 2017 9663
Referendum ogólnokrajowe 2015 17452
Wybory ławników 10390
Wybory parlamentarne 2015 26858
Wybory samorządowe 2014 61910
Wybory Prezydenta 2015 16126
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 32670
Wybory parlamentarne 2011 48038
Wybory samorządowe 2010 44657
Wybory Prezydenta 2010 44256
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23080
Rejestr informacji o środowisku 221527
Archiwum 5686
Karty A 285161
Karty B 279211
Karty E 23377
Informacja o jakości wody 31069
Kąpieliska 1965
Udostępnianie informacji publicznej 29251
Petycje 5500
Oczrona Danych Osobowych 39
Portal Miejski 33899
Przydatne linki i programy 34830
Zespół redakcyjny 23496
O BIP 25217
Statystyki 18678
Rejestr zmian 1076416

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 18714

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin