ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-28 2017-10-06 12:00:00 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOC, 125 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 81.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (PDF, 430.7 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 33.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.2 KiB)
2 2017-09-27 2017-10-12 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Droga i parkingi przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świebodzinie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 151.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 100.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 129.5 KiB)
 • Projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę - zał. nr 8 (EXE, 43.1 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 9 (EXE, 21.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu - zał. nr 10 (ZIP, 2.8 MiB)
 • STWiOR - branża drogowa - zał. nr 11 (PDF, 5.8 MiB)
 • STWiOR - branża elektryczna - zał. nr 12 (PDF, 580 KiB)
 • STWiOR - branża sanitarna - zał. nr 13 (PDF, 1 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 66.1 KiB)
3 2017-09-26 2017-10-11 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i Gminy Świebodzin z podziałem na 4 zadania w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 220 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (DOCX, 14.3 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (DOCX, 13.2 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (DOCX, 13.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (Zadanie 4) (DOCX, 13.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 363.1 KiB)
 • Projekt zagospodarowania - zał. nr 8 (ZIP, 1.9 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 9 (PDF, 95.8 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - zał. nr 10 (PDF, 75.7 KiB)
 • Projekt zagospodarowania ze zgłoszeniem - zał. nr 11 (EXE, 27.6 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 12 (PDF, 275.8 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - zał. nr 13 (PDF, 93.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 3, 4 (PDF, 132.1 KiB)
4 2017-09-19 2017-10-04 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Modernizacja alejek Cmentarza Komunalnego w Jordanowie wraz z odwodnieniem terenu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 421.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 150.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 80 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 526.4 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - branża drogowa - zał. nr 8 (ZIP, 5.7 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - branża sanitarna - zał. nr 9 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Operat wodnoprawny z decyzją - zał. nr 10 (EXE, 9 MiB)
 • STWiOR - zał. nr 11 (PDF, 705.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 47.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 297.5 KiB)
5 2017-09-12 2017-10-18 12:00:00 Kompleksowe wykonanie usług: utrzymanie zieleni miejskiej, zamiatanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Świebodzina oraz utrzymanie zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, z podziałem na 4 zadania w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 188.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (DOC, 239.5 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 217 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (DOC, 72 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (DOC, 61 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (DOC, 53.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (Zadanie 4) (DOC, 79.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 10 (PDF, 937.3 KiB)
 • Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zadanie 1, 2, 3, 4 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Wykaz zamówień do powtórzenia - zał. nr 11 (PDF, 33.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 12 (PDF, 474 KiB)
 • Wzór harmonogramu - zał. nr 3A do wzoru umowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Wzór harmonogramu - zał. nr 3B do wzoru umowy (DOC, 61 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 53.2 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie2 (PDF, 120.6 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3, 4 (PDF, 220.5 KiB)
6 2017-09-12 2017-09-27 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 152 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 92.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 68.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLS, 56 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (XLS, 62 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 551.6 KiB)
 • Projekt budowlany - Tom I - PZT - zał. nr 8 (EXE, 10.5 MiB)
 • Projekt budowlany - Tom II - Uzgodnienia - zał. nr 9 (EXE, 30.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - rozbiórka - zał. nr 10 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - budowa komórek - zał. nr 11 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - wiata śmietnikowa - zał. nr 12 (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - zał. nr 13 (ZIP, 3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - zał. nr 14 (ZIP, 1.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - zał. nr 15 (ZIP, 2.7 MiB)
 • Tymczasowa organizacja ruchu - zał. nr 16 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna - zał. nr 17 (ZIP, 2 MiB)
 • SSTWiOR - branża architektoniczna - zał. nr 18 (PDF, 1.8 MiB)
 • SSTWiOR - branża drogowa - zał. nr 19 (PDF, 8.6 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - zał. nr 20 (PDF, 448.9 KiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - zał. nr 21 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 46.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 303.3 KiB)
7 2017-08-11 2017-10-02 12:00:00 Dostawa mebli oraz pomocy dydaktycznych dla szkół w Gminie Świebodzin z podziałem na 2 grupy w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 3, 4, 5 (DOC, 189 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. od 1a-1-1 do 1a-1-6 (Grupa 1) (ZIP, 130.1 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. od 1a-2-1 do 1a-2-6 (Grupa 2) (ZIP, 234.4 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 256.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (PDF, 399.9 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w dniu 15.09.2017 r. (PDF, 145.4 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 402 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1-1 - zmieniony (Grupa 1) (DOC, 141 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1-2 - zmieniony (Grupa 2) (DOC, 140.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1-1 - zmieniony (Grupa 1) (XLS, 84.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1-5 - zmieniony (Grupa 1) (XLS, 83.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1-6 - zmieniony (Grupa 1) (XLS, 98 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-2-5 - zmieniony (Grupa 2) (XLS, 90 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-2-6 - zmieniony (Grupa 2) (XLS, 102.5 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia (PDF, 59 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Grupa 1, 2 (PDF, 110.5 KiB)
8 2017-08-10 2017-08-21 12:00:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2017/2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 155.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (DOC, 72 KiB)
 • Wykaz dróg i ulic ze standardami i z mapami poglądowymi - zał. nr 1b, 1c, 1d, 1e (ZIP, 8.8 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 413.9 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 32.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 40.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.9 KiB)
9 2017-08-08 2017-09-14 12:00:00 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Świebodzin na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018-2020 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (DOC, 157 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 215.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 (PDF, 1 MiB)
 • Wykaz nieruchomości w Gminie Świebodzin - zał. nr 9a (PDF, 3.6 MiB)
 • Wykaz nieruchomości w Gminie Świebodzin - zał. nr 9a - wersja edytowalna (XLS, 382 KiB)
 • Wykaz wspólnot w Gminie Świebodzin - zał. nr 9b (PDF, 1.2 MiB)
 • Wykaz wspólnot w Gminie Świebodzin - zał. nr 9b - wersja edytowalna (XLS, 122 KiB)
 • Wykaz mobilnych punktów zbiórki - zał. nr 9c (PDF, 508.6 KiB)
 • Wykaz mobilnych punktów zbiórki - zał. nr 9c - wersja edytowalna (DOC, 101.5 KiB)
 • Wykaz wyznaczonych punktów zbiórki - zał. nr 9d (PDF, 28 KiB)
 • Wykaz wyznaczonych punktów zbiórki - zał. nr 9d - wersja edytowalna (DOC, 32 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 10 (PDF, 438.2 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 475.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 35.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.4 KiB)
10 2017-08-03 2017-08-18 12:00:00 Remont nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 3 grupy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 203 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1-1 - Grupa 1 (XLS, 60.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2-1 - Grupa 2 (XLS, 60 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3-1 i 1a-3-2 - Grupa 3 (ZIP, 14.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 544.5 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 8 (PDF, 1.3 MiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy - zał. nr 9-1 (ZIP, 7.1 MiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy - zał. nr 9-2 (ZIP, 4.2 MiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy - zał. nr 9-3 (ZIP, 7.9 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 98.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 76.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu