ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-12 2018-06-27 12:00:00 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Raków rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 46.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 147.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 49 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 46 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 305.9 KiB)
 • Projekt bud.-wyk. branży sanitarnej wraz ze zgłoszeniem - zał. nr 8 (EXE, 14 MiB)
 • Zgłoszenie wyk. robót drogowych z zaświadczeniem o braku sprzeciwu - zał. nr 9 (EXE, 6.6 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 10 (PDF, 674.5 KiB)
 • Mapy, zdjęcia - zał. nr 11 (EXE, 199.7 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 302.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 231.4 KiB)
2 2018-06-12 2018-06-20 12:00:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 157.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (DOC, 71.5 KiB)
 • Wykaz dróg i ulic ze standardami i z mapami poglądowymi - zał. nr 1b, 1c, 1d, 1e (EXE, 9.9 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 395.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 606.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 293.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 297.4 KiB)
3 2018-05-18 2018-06-05 12:00:00 Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 50.1 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 158.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 156 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 69.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLS, 171.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (XLS, 92.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-5 (XLS, 67 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-6 (XLS, 82.5 KiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b-1 (PDF, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b-2 (PDF, 287.3 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 453 KiB)
 • Projekt budowlany - architektura i zagospodarowanie terenu - zał. nr 8 (EXE, 17.6 MiB)
 • Projekt budowlany - konstrukcja - zał. nr 9 (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt budowlany - wod.-kan. - zał. nr 10 (EXE, 38.7 MiB)
 • Projekt budowlany - inst. c.o. i wentylacja - zał. nr 11 (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt budowlany - elektryka - zał. nr 12 (ZIP, 4.4 MiB)
 • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru "SAP" - zał. nr 13 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 14 (EXE, 91.5 MiB)
 • Projekt budowlany - likwidacja kolizji - zał. nr 15 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - konstrukcja - zał. nr 16 (ZIP, 7.8 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna - zał. nr 17 (ZIP, 855.1 KiB)
 • Ekspertyza techniczna - zał. nr 18 (EXE, 12.7 MiB)
 • Decyzje - zał. nr 19 (ZIP, 761.6 KiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - architektura i zagospodarowanie terenu - zał. nr 20 (EXE, 47.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - konstrukcja - zał. nr 21 (EXE, 10.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - wod.-kan. - zał. nr 22 (ZIP, 4.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - inst. c.o. - zał. nr 23 (ZIP, 1.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - wentylacja - zał. nr 24 (EXE, 12.5 MiB)
 • Projekt remontu - wentylacja - zał. nr 25 (ZIP, 5.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - inst. elektryczne - zał. nr 26 (EXE, 11.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - teletechniczne - zał. nr 27 (ZIP, 4.3 MiB)
 • SSTWiORB - architektoniczno-konstrukcyjna - zał. nr 28 (PDF, 7.8 MiB)
 • SSTWiORB - drogowa - zał. nr 29 (PDF, 730.6 KiB)
 • SSTWiORB - wod.-kan. - zał. nr 30 (PDF, 1.4 MiB)
 • SSTWiORB - inst. sanitarna zewn. - zał. nr 31 (PDF, 1.9 MiB)
 • SSTWiORB - inst. c.o. - zał. nr 32 (PDF, 1.7 MiB)
 • SSTWiORB - wentylacja - zał. nr 33 (PDF, 971 KiB)
 • SSTWiORB - elektryka - zał. nr 34 (PDF, 1.8 MiB)
 • SSTWiORB - inst. elektryczne - zał. nr 35 (PDF, 2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 205.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 299.2 KiB)
4 2018-04-26 2018-05-11 12:00:00 Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.3 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 158.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 156 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 69.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLS, 171.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (XLS, 92.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-5 (XLS, 67 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-6 (XLS, 82.5 KiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b-1 (PDF, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b-2 (PDF, 287.3 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 452.9 KiB)
 • Projekt budowlany - architektura i zagospodarowanie terenu - zał. nr 8 (EXE, 17.6 MiB)
 • Projekt budowlany - konstrukcja - zał. nr 9 (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt budowlany - wod.-kan. - zał. nr 10 (EXE, 38.7 MiB)
 • Projekt budowlany - inst. c.o. i wentylacja - zał. nr 11 (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt budowlany - elektryka - zał. nr 12 (ZIP, 4.4 MiB)
 • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru "SAP" - zał. nr 13 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 14 (EXE, 91.5 MiB)
 • Projekt budowlany - likwidacja kolizji - zał. nr 15 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - konstrukcja - zał. nr 16 (ZIP, 7.8 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna - zał. nr 17 (ZIP, 855.1 KiB)
 • Ekspertyza techniczna - zał. nr 18 (EXE, 12.7 MiB)
 • Decyzje - zał. nr 19 (ZIP, 761.6 KiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - architektura i zagospodarowanie terenu - zał. nr 20 (EXE, 47.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - konstrukcja - zał. nr 21 (EXE, 10.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - wod.-kan. - zał. nr 22 (ZIP, 4.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - inst. c.o. - zał. nr 23 (ZIP, 1.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - wentylacja - zał. nr 24 (EXE, 12.5 MiB)
 • Projekt remontu - wentylacja - zał. nr 25 (ZIP, 5.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - inst. elektryczne - zał. nr 26 (EXE, 11.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - teletechniczne - zał. nr 27 (ZIP, 4.3 MiB)
 • SSTWiORB - architektoniczno-konstrukcyjna - zał. nr 28 (PDF, 7.8 MiB)
 • SSTWiORB - drogowa - zał. nr 29 (PDF, 730.6 KiB)
 • SSTWiORB - wod.-kan. - zał. nr 30 (PDF, 1.4 MiB)
 • SSTWiORB - inst. sanitarna zewn. - zał. nr 31 (PDF, 1.9 MiB)
 • SSTWiORB - inst. c.o. - zał. nr 32 (PDF, 1.7 MiB)
 • SSTWiORB - wentylacja - zał. nr 33 (PDF, 971 KiB)
 • SSTWiORB - elektryka - zał. nr 34 (PDF, 1.8 MiB)
 • SSTWiORB - inst. elektryczne - zał. nr 35 (PDF, 2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 204.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 302.8 KiB)
5 2018-04-20 2018-05-07 12:00:00 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jeziory rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 421.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.1 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 143 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 58 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 274.5 KiB)
 • Dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych ze zgłoszeniem zamiaru wyk. robót - zał. nr 8 (7Z, 8.8 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne Robót Budowlanych - zał. nr 9 (PDF, 9.5 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 298.7 KiB)
6 2018-04-16 2018-05-02 12:00:00 Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - Etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 162.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 84 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 454.8 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - budowa boiska - zał. nr 8 (EXE, 25.5 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - budowa zjazdu z dogi powiatowej - zał. nr 9 (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - sieci i przyłącze wodociągowe - zał. nr 10 (EXE, 19.6 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa sieci sn - zał. nr 11 (ZIP, 1012.4 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - zał. nr 12 (PDF, 5.7 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 302.6 KiB)
7 2018-04-11 2018-04-26 12:00:00 Modernizacja gminnego oświetlenia zewnętrznego (drogowego i parkowego) na terenie Gminy Świebodzin rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 148 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Etap 1 - zał. nr 1a-1 (XLS, 57.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Etap 2 - zał. nr 1a-2 (XLS, 58 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Etap 3 - zał. nr 1a-3 (XLS, 68.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 434 KiB)
 • Projekt techniczny modernizacji gminnego zewnętrznego oświetlenia drogowego - zał. nr 8 (ZIP, 2 MiB)
 • Projekt techniczny 1. Wymiana lamp - miasto - zał. nr 9 (EXE, 24.5 MiB)
 • Projekt techniczny 2. Wymiana lamp - wioski - zał. nr 10 (EXE, 20.4 MiB)
 • Projekt techniczny 3. Wymiana słupów - zał. nr 11 (EXE, 41 MiB)
 • Uzgodnienie LWKZ - zał. nr 12 (EXE, 120.5 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu zastępczego na okres budowy - drogi gminne - zał. nr 13 (EXE, 30.4 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu zastępczego na okres budowy - drogi powiatowe - zał. nr 14 (EXE, 10.3 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr 15 (PDF, 1 MiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 334.5 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia (PDF, 299.4 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 471.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 353.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 299.9 KiB)
8 2018-03-30 2018-04-16 12:00:00 Remont nawierzchni ul. Lipowej w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 419.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 138 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 54.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 269.5 KiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy, zdjęcia - zał. nr 8 (EXE, 224.5 MiB)
 • STWiOR - zał. nr 9 (PDF, 1.3 MiB)
 • Uzgodnienia - zał. nr 10 (ZIP, 2.9 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 380.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 203.8 KiB)
9 2018-03-29 2018-04-16 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych p.n. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świebodzin 13 zadań inwestycyjnych z podziałem na 4 grupy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 459.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 276 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Grupa 1 (ZIP, 11.4 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Grupa 2 (ZIP, 43.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Grupa 3 (ZIP, 42.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Grupa 4 (ZIP, 44.4 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 300.5 KiB)
 • Projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę - Grupa 1 (EXE, 444.1 MiB)
 • Projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę - Grupa 2 (EXE, 88.3 MiB)
 • Projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę - Grupa 3 (EXE, 42.8 MiB)
 • Projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę - Grupa 4 (EXE, 214.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Grupa 1 (EXE, 141.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Grupa 2 (EXE, 87.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Grupa 3 (EXE, 32.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Grupa 4 (EXE, 200.4 MiB)
 • Projekt odtworzenia nawierzchni - Grupa 2 (EXE, 14.2 MiB)
 • Projekt czasowej organizacji ruchu - Grupa 1 (EXE, 124.9 MiB)
 • Projekt czasowej organizacji ruchu - Grupa 2 (EXE, 74.9 MiB)
 • Projekt czasowej organizacji ruchu - Grupa 3 (EXE, 31 MiB)
 • Projekt czasowej organizacji ruchu - Grupa 4 (EXE, 157.5 MiB)
 • STWiOR - Grupa 1 (ZIP, 677.2 KiB)
 • STWiOR - Grupa 2 (ZIP, 2.5 MiB)
 • STWiOR - Grupa 3 (ZIP, 2.5 MiB)
 • STWiOR - Grupa 4 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 44.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 (PDF, 36.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Grupa 4 - zmieniony (ZIP, 45.3 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Grupa 1, 2, 3, 4 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupa 1, 2, 3, 4 (PDF, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 320.4 KiB)
10 2018-03-28 2018-04-12 12:00:00 Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - Etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 161.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 84 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 454.7 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - budowa boiska - zał. nr 8 (EXE, 25.5 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - budowa zjazdu z drogi powiatowej - zał. nr 9 (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - sieci i przyłącze wodociągowe - zał. nr 10 (EXE, 19.6 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa sieci sn - zał. nr 11 (ZIP, 1012.4 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - zał. nr 12 (PDF, 5.7 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 27.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 302.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu