ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-27 2017-10-12 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Droga i parkingi przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świebodzinie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 151.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 100.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 129.5 KiB)
 • Projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę - zał. nr 8 (EXE, 43.1 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 9 (EXE, 21.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu - zał. nr 10 (ZIP, 2.8 MiB)
 • STWiOR - branża drogowa - zał. nr 11 (PDF, 5.8 MiB)
 • STWiOR - branża elektryczna - zał. nr 12 (PDF, 580 KiB)
 • STWiOR - branża sanitarna - zał. nr 13 (PDF, 1 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 66.1 KiB)
2 2017-09-26 2017-10-11 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i Gminy Świebodzin z podziałem na 4 zadania w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 220 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (DOCX, 14.3 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (DOCX, 13.2 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (DOCX, 13.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (Zadanie 4) (DOCX, 13.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 363.1 KiB)
 • Projekt zagospodarowania - zał. nr 8 (ZIP, 1.9 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 9 (PDF, 95.8 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - zał. nr 10 (PDF, 75.7 KiB)
 • Projekt zagospodarowania ze zgłoszeniem - zał. nr 11 (EXE, 27.6 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 12 (PDF, 275.8 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - zał. nr 13 (PDF, 93.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 3, 4 (PDF, 132.1 KiB)
3 2017-09-12 2017-10-18 12:00:00 Kompleksowe wykonanie usług: utrzymanie zieleni miejskiej, zamiatanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Świebodzina oraz utrzymanie zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, z podziałem na 4 zadania w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 188.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (DOC, 239.5 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 217 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (DOC, 72 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (DOC, 61 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (DOC, 53.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (Zadanie 4) (DOC, 79.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 10 (PDF, 937.3 KiB)
 • Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zadanie 1, 2, 3, 4 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Wykaz zamówień do powtórzenia - zał. nr 11 (PDF, 33.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 12 (PDF, 474 KiB)
 • Wzór harmonogramu - zał. nr 3A do wzoru umowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Wzór harmonogramu - zał. nr 3B do wzoru umowy (DOC, 61 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 53.2 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie2 (PDF, 120.6 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3, 4 (PDF, 220.5 KiB)
4 2017-08-11 2017-10-02 12:00:00 Dostawa mebli oraz pomocy dydaktycznych dla szkół w Gminie Świebodzin z podziałem na 2 grupy w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 3, 4, 5 (DOC, 189 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. od 1a-1-1 do 1a-1-6 (Grupa 1) (ZIP, 130.1 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. od 1a-2-1 do 1a-2-6 (Grupa 2) (ZIP, 234.4 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 256.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (PDF, 399.9 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w dniu 15.09.2017 r. (PDF, 145.4 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 402 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1-1 - zmieniony (Grupa 1) (DOC, 141 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1-2 - zmieniony (Grupa 2) (DOC, 140.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1-1 - zmieniony (Grupa 1) (XLS, 84.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1-5 - zmieniony (Grupa 1) (XLS, 83.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-1-6 - zmieniony (Grupa 1) (XLS, 98 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-2-5 - zmieniony (Grupa 2) (XLS, 90 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a-2-6 - zmieniony (Grupa 2) (XLS, 102.5 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia (PDF, 59 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Grupa 1, 2 (PDF, 110.5 KiB)
5 2017-07-28 2017-08-16 12:00:00 Budowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Gen. Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka w Świebodzinie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 168 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-1 (XLS, 88 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-2 (XLS, 79 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-3 (XLS, 56.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-4 (XLS, 102 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-5 (XLS, 63 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-6 (XLS, 57 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-II-1 (XLS, 72 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-II-2 (XLS, 72.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-II-3 (XLS, 56.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-II-4 (XLS, 63.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-III-1 (XLS, 62.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-III-2 (XLS, 75.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-III-3 (XLS, 56.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 454.8 KiB)
 • Projekt budowlany - Tom I - PZT, branża drogowa, sanitarna, elektryczna - zał. nr 8 (EXE, 11.7 MiB)
 • Projekt budowlany - Tom II - branża konstrukcyjna - zał. nr 9 (ZIP, 8.8 MiB)
 • Projekt budowlany - Tom III - uzgodnienia - zał. nr 10 (EXE, 126.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap I - rozbiórka budynków - zał. nr 11 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap I - rozbiórka piwnicy i studni - zał. nr 12 (ZIP, 5.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap I - komórki lokatorskie - zał. nr 13 (ZIP, 3.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap I - wiaty śmietnikowe - zał. nr 14 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - Etap I - zał. nr 15 (ZIP, 4.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - Etap I - zał. nr 16 (ZIP, 1.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - Etap I - kanalizacja deszczowa - zał. nr 17 (ZIP, 6.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - Etap I - kanalizacja sanitarna - zał. nr 18 (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża telekomunikacyjna - Etap I - zał. nr 19 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap II - rozbiórka budynków - zał. nr 20 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap II - komórka lokatorska - zał. nr 21 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap II - wiata śmietnikowa - zał. nr 22 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - Etap II - zał. nr 23 (ZIP, 2.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - Etap II - zał. nr 24 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - Etap II - kanalizacja deszczowa - zał. nr 25 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap III - wiata śmietnikowa - zał. nr 26 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - Etap III - zał. nr 27 (ZIP, 3.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - Etap III - zał. nr 28 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Tymczasowa organizacja ruchu - zał. nr 29 (ZIP, 7 MiB)
 • Opinia geotechniczna - zał. nr 30 (ZIP, 5.6 MiB)
 • SSTWiOR - branża architektoniczna - Etap I - roboty rozbiórkowe - zał. nr 31 (PDF, 470.4 KiB)
 • SSTWiOR - branża drogowa - zał. nr 32 (PDF, 14.5 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - Etap I - zał. nr 33 (PDF, 460.3 KiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - Etap I - kanalizacja deszczowa - zał. nr 34 (PDF, 1.5 MiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - Etap I - kanalizacja sanitarna - zał. nr 35 (PDF, 1.2 MiB)
 • SSTWiOR - branża telekomunikacyjna - Etap I - zał. nr 36 (PDF, 670.6 KiB)
 • SSTWiOR - branża architektoniczna - budowa komórek lokatorskich i wiaty śmietnikowej - zał. nr 37 (PDF, 1.7 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - Etap II - zał. nr 38 (PDF, 454.8 KiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - Etap II - zał. nr 39 (PDF, 1.5 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - Etap III - zał. nr 40 (PDF, 458.3 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 46.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-4 - zmieniony (XLS, 100 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 58.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu